Klik dengan bijak bersama Sekolah Kebangsaan Air Merbau & Sekolah Kebangsaan Air Baruk

19 & 26 Februari 2019 | Selasa
10.00 pagi – 2.00 petang | Sekolah Kebangsaan Air Merbau & Sekolah Kebangsaan Air Baruk, Melaka

Tujuan:
Menyampaikan maklumat bersifat pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawalselia kendiri serta mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pengguna melayari internet dengan bijak.

Kelebihan:
- Membuka minda kanak-kanak tentang penggunaan internet dengan bijak.
- Melahirkan pengguna yang celik terhadap teknologi dan kandungan media baru (bijak internet).
- Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna lain.
- Memberi pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.
- Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pengguna melayari internet dengan bijak.

Penglibatan:
Para pelajar.

Aktiviti Berkaitan:
1. Tayangan video dan penerangan.
2. Penerangan.
3. Penyampaian hadiah.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:kembali ke halaman utama