ADVOKASI KLIK DENGAN BIJAK (MOBILE E-WASTE)

Aktiviti terkini | 20 Februari 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Tun Ghaffar Komuniti Air Kangkung

Tujuan :
• Menyebarkan maklumat tentang Mobile E-Waste kepada komuniti setempat khususnya, dan juga komuniti berhampiran amnya, supaya maklumat tentang Mobile E-Waste ini tidak dipandang ringan.
• Komuniti setempat diberi pendedahan secara menyeluruh apa itu mobile e-waste dan fungsinya dalam penjagaan alam sekitar.
• Mengeratkan silaturahim antara petugas dan ahli Pusat Internet Komuniti.


Kelebihan Aktiviti :
• Memberi peluang kepada komuniti setempat untuk melupuskan / mengitar semula barangan e-sisa secara selamat, beretika dan berkelulusan.
• Cara pelupusan barangan e-sisa dengan betul boleh memberikan keseimbangan yang baik kepada alam sekitar, misalnya penggunaan semula sumber semulajadi, memulihara alam semulajadi, mengelakkan pencemaran malah menggalakkan Urban Mining.


Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :

.

© 2021 Semua Hakcipta Terpelihara.