PENGURUSAN STRESS

Aktiviti terkini | 18 Julai 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Tun Ghaffar Komuniti Air Kangkung

Tujuan :
• Memberikan penerangan dan pendidikan tentang pengurusan stress serta kesannya kepada institusi keluarga dan komuniti.

Kelebihan Aktiviti :
• Memberikan penerangan dan pendidikan tentang pengurusan stress serta kesannya kepada institusi keluarga dan komuniti.
• Memberi semangat kepada golongan yang mengalami masalah stress untuk lebih berkeyakinan menangani isu yang dihadapi.
• Menerapkan nilai – nilai murni dalam kehidupan sosial agar terhindar dari masalah mental atau kemurungan yang boleh membawa kesan kepada diri dan juga orang lain.
• Menjadikan diri lebih positif terhadap sesuatu perkara.


Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :

.