PROGRAM SAFE INTERNET DAN ADVOKASI KLIK DENGAN BIJAK

Aktiviti terkini |6 Februari 2024

Tempat Aktiviti:
Pusat Sumber SMK Simpang Bekoh

Ringkasan Aktiviti :
• Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi) Tun Ghaffar Air Kangkong bersama PEDi Air Panas, dan PEDi Batang Melaka.

Tujuan :
• Program ini adalah atas permintaan pihak SMK Simpang Bekoh untuk pengisian Program Pasca UASA.

Butir-Butir Berkaitan Dengan Aktiviti :
• Program ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada murid mengenai kepentingan membudayakan penggunaan internet secara positif.

Kelebihan Aktiviti :
• Taklimat adalah merangkumi:-
• Code Safe
• Kuiz

Nama VIP :
• Tiada


Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :

.